@ 2018 Joan Maragall. All rights reserved

L'Escola Joan Maragall és un centre educatiu amb més de 40 anys d’història que ofereix estudis postobligatoris concertats per el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en Batxillerat, Cicles Formatius, Provés d’Accés a Cicles de Grau Superior, i Formació per a l’Ocupació. Som, per tant, un centre de formació integral que evoluciona d’acord a les necessitats canviants de la nostra societat però que alhora manté uns valors i un projecte pedagògic fidels al seu origen.

Un projecte que té per finalitat última dotar el seu alumnat d’una consciència moral responsable i un esperit de treball que li permeti fer possible afrontar els reptes de futur, tot assolint un grau d’integració professional i social d’acord amb les perspectives individuals de cadascun d’ells.

Formación Profesional Online (A distancia)

Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior

... más de 40 años impartiendo Formación Profesional

Con horarios flexibles,  evaluación continuada y profesores que asisten en todo momento tu itinerario formativo, podrás lograr una formación de calidad  que te posibilite  materializar tus objetivos profesionales.

FaceBook Institut d'Empresa Joan Maragall

 

FaceBook CES Joan Maragall

 

Blog Wordpress

Artículos, novedades...

Aquamaris

Aqua Maris es una Fundación cuya finalidad es investigar y divulgar las propiedades terapéuticas y nutritivas del agua de mar (AM); además de nuevos usos como cosmética, riego o cocina entre otros. También dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo en hacer del AM un recuso conocido, útil y accesible a todo el mundo.

Please reload